Hur kommer vi att mötas i framtiden?

Publicerad

Vår ekonomi accelereras i en riktning där en allt större del av värdeskapandet är intellektuellt, och där nya idéer, tankeproduktion och kommunikation är nycklarna för att lyckas. Allt detta kräver utbyte mellan människor och därmed möten i alltmer avancerade former och syften.

På tisdag 4/7 kl 08.30 släpps Senabs rapport; ”Framtidens mötenhur skapar man förutsättningar för morgondagens relationsintensiva mötesliv?” i Almedalen. Rapporten sätter mötet i blickfånget och presenterar bland annat sju trender som formar framtidens möten, den nya möteskontexten samt råd och tips på vägen. 

Det är mer angeläget än någonsin att ställa sig frågan hur morgondagens möten kommer se ut. Var, när, hur och varför kommer människor mötas? Vilka krav kommer utvecklingen ställa på arbetsplatser, offentliga rum och rumslig gestaltning? Hur ska de rum se ut som ska skapa och katalysera idégivande processer samt stärka och effektivisera kommunikation mellan människor?

Tillsammans med Kairos Future har Senab undersökt trender som formar morgondagens mötesliv. Detta bland annat genom intervjuer med inredningsexperter och en enkätundersökning bland ledande arkitekter kring hur de ser på framtiden. Svaren har sammanställts i en rapport med ambitionen att ge läsaren perspektiv på morgondagens möten, och vad det kan komma att kräva av alla som är inblandade i att forma miljöer för möten, både i dag och i framtiden. 

– Möten är något alla har erfarenhet av och något som alla företag och organisationer har mycket av. Att få till dessa möten så att de blir mer kreativa och produktiva är därför högst angeläget för alla. De hjälper organisationer och enskilda chefer, grupper och medarbetare att verka och samverka på ett effektivt och flexibelt sätt, menar Mikael Grundén, vd Senab AB. 

– Resultatet av vårt arbete under våren 2017 är en rapport som påvisar att det behövs insikt och förståelse för att skapa inspirerande mötesplatser där företag, organisationer och människor kan växa tillsammans, och nå sina mål, avslutar Mikael.

I samband med att rapporten släpps hålls också två seminarier med paneldiskussioner i Almedalen. Exempel på spännande panelmedlemmar som deltar är Azita Shariati – vd Sodexo AB, Cecilia Holmström – arkitekt SAR/MSA & strategisk rådgivare Tengbom, Lena Lid Falkman – Ekon Dr Handelshögskolan samt Fredrik Hansson, arkitekt SAR/MSA SIR/MSA & partner OkiDoki och Victoria Percovich Gutierrez, Social Hållbarhet på White. Läs mer på Senab i Almedalen 2017

Rapporten kan laddas ner och läsas i sin helhet nedan! Kontakta gärna marknad@senab.com för ett tryckt exemplar.

Missade du livesändningen av paneldiskussionen från Almedalen den 4 juli? HÄR kan du se den i sin helhet!

 

Ladda ner

GKSS Match Cup Sweden 2017

Publicerad

SENAB – Official Supplier GKSS Match Cup Sweden 2017

Tid: 06 juli 2017 09:00, Plats: Marstrand

För femte året i rad är Senab Official Supplier under GKSS Match Cup Sweden. Eventet äger rum på Marstrand 3-8 juli och Senab inreder mötesplatserna Welcome Desk och Courtesy Desk.

 

Kundevent 7 juli

Välkommen till en dag fylld av inspirerande föreläsningar, fartfylld matchrace segling, härlig aftersail och trevligt umgänge!
Dagen inleds på Strandverket där varumärkesstrategen Thomas von Krusenstjerna föreläser om ”Konsten att göra affärer på kundens villkor – med varumärket som utgångspunkt”. Därefter intar vi lunch i Rooftop Lounge, med mäktig utsikt över Marstrands och seglingarna.

Business lunch fredag 7/7

På fredag 7 juli håller vår arbetsplatsstrateg Annicka Dickson en föreläsning under business lunchen i Match Cup Lounge.

 

”Kontoret – det strategiska verktyget”

Hur ser man till att kontoret blir ett verktyg som stödjer organisationen? Vad är viktigt för att få med människor i en förändring på arbetsplatsen? Vad händer när människor får ökad kunskap om möjliga sätt att arbeta? Hur påverkar det inställning och välmående? Annicka Dickson talar om hur vi kan skapa det verksamhetsbaserade kontoret.

Håll utkik efter din inbjudan och anmäl dig redan nu för att säkra din plats!
Vi ses på Marstrand!

Senab i Almedalen 2017

Publicerad

Senab är på plats under politikerveckan i Almedalen. På tisdag 4 juli håller vi tillsammans med Kairos Future ett frukostseminarium på Teaterskeppet i Visby hamn. På onsdag 5 juli tar vi plats med en panel för ett seminarium i Arkitekturträdgården på Strandgatan 16.

Seminarierna bygger på slutsatser och inspel från framtidsstudien ”Framtidens möten” som lanseras i Almedalen och som tagits fram i samarbete mellan Senab och Kairos Future under våren 2017. Tillsammans med namnkunniga debattörer och tänkare diskuterar vi kring detta ämne.

Möten 2030 – hur skapas rum för smarta möten i en relationsintensiv framtid?
Tisdag 4 juli, 08.30-09.30, Teaterskeppet i Visby hamn
Är det mötesfria livet en illusion likt det papperslösa kontoret var för 30 år sedan eller går det att få till riktigt bra mötesmiljöer och metoder som ger bättre resultat på kortare tid? Hur skapar man lösningar som tar höjd för morgondagens arbetsliv?

I ett alltmer komplext arbetsliv med ökade krav på innovation och effektivitet i aktivitetsbaserade kontorslösningar läggs allt mer av arbetstiden på möten av olika slag. Samtidigt spås virtuella möten och smarta digitala agenter frigöra tid från både tråkiga sysslor och onödiga möten. Mötesmiljöer som ger rum för både stora idéer och som samtidigt skapar en mer harmonisk arbetsplats.

Panel

Azita Shariati, vd Sodexo AB
Lena Lid Falkman, Ekonomie Doktor Handelshögskolan i Stockholm
Cecilia Holmström, Arkitekt SAR/MSA, Tengbom
Johan Selberg, vd Senab Services
Moderator: Erik Herngren, Kairos Future

Livesändning paneldebatt
Officiell programpunkt Almedalsveckan 2017

Hur kommer vi att mötas i framtiden?
Onsdag 5 juli, 09.00-10.00, Arkitekturträdgården på Strandgatan 16

Vilka trender kommer att forma framtidens möten? Hur påverkar den gränslösa innovations- och effektivitetsjakten oss? Att få till produktiva och bra möten är något som påverkar och gynnar alla organisationer – och medarbetare.Möten är något som alla har erfarenhet av och som organisationer har mycket av. Hur påverkar det gränsöverskridande vardagslivet våra möten? Hur kommer den nya möteskontexten se ut? Går vi från mänskliga till omänskliga möten? Från utmattande till relationsstärkande möten? Hur skapar man mötesmiljöer för morgondagens arbetsliv?

Panel:
Lena Lid Falkman, Ekonomie Doktor Handelshögskolan i Stockholm
Fredrik Hansson, Partner, Arkitekt SAR/MSA SIR/MSA, OkiDoki Arkitekter
Victoria Percovich Gutierrez, Social Hållbarhet, White
Johan Selberg, vd Senab Services

Möten – En allt större del av arbetslivet

Publicerad

Vår arbetstid ägnas i allt högre grad åt möten. I tjänstemannayrken går mer än hälften av tiden åt till möten. Och ännu mer lär det bli när arbetslivet blir mer projektbaserat och enklare jobb automatiseras. Inte minst kommer vi att ha fler virtuella möten.
Och då ställs andra krav på mötesmiljön.

Dagens arbetsliv är fullt av möten: planeringsmöten, avstämningsmöten, avdelningsmöten, utvecklingssamtal… ”Jag hinner inte jobba, för jag sitter i möte hela tiden. Det blir bara fler och fler möten”. Så kan det låta. De som säger så har både rätt och fel. Rätt, för att undersökningar visar att mötena faktiskt har ökat – från cirka 30 procent av arbetstiden år 2000, till över 50 procent i dag för tjänstemän. Fel, för att möten ÄR jobb:
– Möten blir allt viktigare i takt med att arbetslivet organiseras i mindre projektteam.
Här krävs såväl många och långa möten, som korta och kvalitativa, för att stämma av och utveckla, säger Erik Herngren, framtidsanalytiker på Kairos Future.
Han pekar på att arbetslivet nu snabbt stöps om i och med digitaliseringens framfart. Och att det medför ännu fler möten:
– Många jobb automatiseras och de arbeten som finns kvar handlar allt mer om relationsskapande och kreativa uppdrag. Vi arbetar allt oftare agilt, i ett rörligt landskap mot övergripande mål. Då blir mötena A och O. De handlar inte om inte längre om instruktioner och liknande, eftersom de jobben har automatiserats, utan om att gå igenom och diskutera komplexa frågor och sammanhang. Detta kräver sin tid.
Han menar mötesförutsättningarna därmed är en nyckelfråga för företagens framgång.
– Ju viktigare och ju mer komplexa mötena blir, desto högre krav ställs på mötenas kvalitet och då blir exempelvis mötesmiljön en viktig faktor. De flesta är fortfarande konservativa när det gäller mötesmiljön. Men lika lite som ett arbete behöver utföras vid ett skrivbord, måste ett arbetsmöte ske runt ett bord med stolar, även om det vara skönt att slippa visa sina oborstade skor….
Erik Herngren menar att en stel, obekväm eller oattraktiv mötesmiljö till och med kan vara kontraproduktiv för mötets resultat.
– I dag kan ett möte i princip ske vara var som helst. En loungemiljö i eller utanför kontoret. Det kan också vara virtuella möten med hjälp av video, VR eller hologram. Kanske har video-, telefon- och skypemöten nått sin ’tipping point’ vad gäller teknisk kvalité. Nu krävs nästa steg i den digitala utvecklingen. Ju mer känsla av att man är fysiskt närvarande, desto bättre.

 

NÄRMARE VARANDRA. Att vi inte bara har fler möten, utan också fler och fler virtuella möten är helt klart. Lena Lid Falkman är forskare på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på ledarskap och kommunikation. Hon är också medförfattare till boken Virtuella möten (Liber 2014) tillsammans med maken Tomas Lid Falkman.
Liksom Erik Herngren understryker Lena Lid Falkman att det inte finns någon motsättning mellan att sitta i möte och att arbeta med ”kärnverksamheten”.
– Att delta i ett möte är i högsta grad att arbeta. Möten för människor närmare varandra och virtuella möten gör det möjligt att samarbeta trots geografiska avstånd.
Även om videokonferenser har funnits i många år, är det först nu som virtuella möten slagit igenom på allvar, konstaterar hon:
– Nu finns ju bokstavligen möjligheten till ett virtuellt möte i fickan. Inte bara ett vanligt telefonmöte, utan ett ’facetime-möte’ Men det är stora skillnader i hur långt man kommit inom olika företag och organisationer
Som exempel nämner hon Microsoft, som var ett case i hennes bok:
– Där tänker man inte ens på om mötet sker virtuellt eller inte. Man får en kallelse BÅDE till en fysisk plats OCH en länk där man kan koppla upp sig. Det är den sammankallande som ser till att tekniken fungerar. Microsoft var också ett av de första företagen som satsade på aktivitetsbaserade kontor.
Andra är inte lika vana vid digitaliseringen eller ens särskilt positiva till den. Inom svenska myndigheter finns ett projekt kallat REMM, resfria möten i myndigheter, dels för att minska kostnaderna, dels för att spara på miljön. Enligt Lena Lid Falkman finns ett stort motstånd bland många medarbetare.

KOMPETENS FÖRE GEOGRAFI. Det finns undersökningar som visar att virtuella möten är mer tidseffektiva. Men detta har egentligen inget med möteskvalitet att göra.
– Vilket resultat ett virtuellt möte får beror helt och hållet på den digitala mognaden hos deltagarna. Det talas mycket om att trovärdighet är viktigt för mötets resultat och att man inte kan lita på någon man inte träffar fysiskt. Först då kan man bedöma en människas ¬ blick, kroppsspråk, lukt, klädsel, minspel och liknande. Men jag tycker att man kan vända på det. På ett virtuellt möte styrs man inte lika mycket av förutfattade meningar.
För det handlar ju om vad man levererar. Inte hur man ter sig som människa. Framförallt har digitaliseringen medfört att man rekryterar efter kompetens och inte efter geografi, menar hon:
– Nu kan människor i ett projekt arbeta ihop var helst de bor i landet eller på hela jordklotet.
I dag finns bra tekniska verktyg för digitala möten, med automatisk zoom och liknande. Inom en nära framtid kommer VR-möten och hologrammöten. Lena Lid Falkman tycker att företag ofta lägger ned mycket pengar på tekniken, men missar att anpassa platsen där tekniken
installeras.
– Med bara lite pengar kan man höja kvaliteten på den virtuella konferensen. Ett rum med dämpade färger och bra belysning ger en naturligare bild av deltagarna. Vit inredning
och belysning från taket får vem som helst att se trött och blek ut, säger hon och ger några råd:
– För att undvika skuggor i ansiktet. bör belysningen komma från det håll där kameran sitter och ljuddämpande material i rummet – mattor, gardiner, ljudabsorbenter – ger ett mer naturligt och bättre ljud.

Text: Tove Gyllenstierna. Ursprungligen publicerad i Reflections 1.2017.

Hjärnan gillar skönhet

Publicerad

Varför satsa på ett snyggt kontor? Jo, skönhet och harmoni triggar i gång lyckoämnen, sänker puls och blodtryck, ger oss lugn och välbefinnande. Det påvisas inom den hjärnforskning som kallas neuroestetik. Även mer traditionell kontorsforskning har kommit fram till att miljöer som tilltalar oss estetiskt ökar både trivsel med arbetsplatsen och positiv attityd till organisationen.

I boken Neurodesign – Inredning för hälsa, prestation och välmående får vi veta att vi tycker om miljöer som utmanar hjärnan i lagom dos. Författare är hjärnforskaren Katarina Gospic och inredaren Isabelle Sjövall, som tillsammans förklarar varför vi faktiskt mår bättre om vi är omgivna av skönhet och harmoni. I boken kopplas design ihop med hur hjärnan reagerar på färg, form, ljus, doft, naturen, rymd och ljud.

Katarina Gospic menar att ”kontoret är vår nya savann”. Vi människor tenderar att dras till de färger som hjälpte oss att överleva på savannen – grönska signalerar liv och det röda mogna frukter. Blått ger oss en känsla av rymd, fri himmel, och passar utmärkt till rumsavdelare. Att slumpmässigt välja färg till kontoret ger kanske därför inte de effekter som eftersöks. Men kroppens verkliga dirigent, den suprakiasmatiska kärnan, styrs av ljuset. Vårt lyckoämne, serotonin, har en direkt relation till solljuset. Förenklat uttryckt gör mycket solljus oss gladare.

Även kontorsforskaren Christina Bodin Danielsson, arkitekt vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor och forskare vid Arkitekturskolan, KTH och Stressforskningsinstitutet kan visa att kontorets utformning spelar stor roll för hur vi mår, trivs och känner inför vår arbetsgivare.

– Kontorsforskning visar att vi mår bättre i vackra miljöer. I de djupintervjuer jag har gjort framkommer det väldigt tydligt att arkitektur, inredning och design är värdebärare på en arbetsplats. Trivs man med kontoret har man en mer positiv bild av sitt jobb och vice versa. Man tillskriver många gånger miljön egenskaper som egentligen handlar om ledarskap och arbetsuppgifter, säger Christina Bodin Danielsson.

SNYGGT ELLER FULT? Men smaken är som bekant olika. Vad är skönt och vad är fult? Det finns inga svar. Neuroestetik är det forskningsområde som studerar vad som händer i hjärnan när vi förnimmer estetik. Det är i en specialiserad del av hjärnan, syncortex, som estetisk information bearbetas: ljusstyrka, färg, rörelse, ansikten, kroppar och landskap. Summan av bedömningen avgör om vi betraktar ett objekt som vackert eller inte. Det är en komplex bedömning, där känsla, tolkning, sensorisk bearbetning av objektets karaktär och reaktion vägs samman med minnen och tidigare erfarenheter.

Hjärnans belöningssystem premierar oss med en behaglig känsla när vi ser och upplever något vackert. I de avancerade delarna av hjärnan finns morfinliknande mottagare som bearbetar estetisk information.

– Kroppen reagerar fysiskt på det ögat ser. När vi förnimmer något vi tycker är vackert triggas en lugn reaktion i kroppen som gör att vi känner oss väl till mods, säger Katarina Gospic

GAS ELLER BROMS? Inredning, konst och design engagerar hjärnan på många sätt. Ibland även negativt eller både och om olika delar av hjärnan stimuleras samtidigt. För att förklara det på ett enkelt sätt: Det parasympatiska nervsystemet, kroppens bromspedal, går igång när vi upplever något som tilltalande. Då sjunker hjärtfrekvens och blodtryck. Det uppstår även en antiinflammatorisk effekt. Det motsatta händer när det sympatiska nervsystemet, kroppens gaspedal, kommer igång, vilket kan ske om vi upplever något som fult, obehagligt eller provocerande. Då startar en stressreaktion, vi känner oss obekväma och illa till mods.

– Känner vi så under en längre tid kan det självklart göra oss sjuka. Det är utan tvivel så att den miljö vi vistas i påverkar hur vi mår både psykiskt och fysiskt, konstaterar Katarina Gospic.

Enligt Christina Bodin Danielssons rön skulle det även kunna peka på att många i stället är missnöjda med sin arbetssituation, eftersom vi tenderar att tillskriva miljön egenskaper som egentligen handlar om något annat. Hon pekar därför på vikten av en mer noggrann analys av medarbetarnas behov inför utformningen av en ny kontorsmiljö. Har vi känslan av att vi är med och påverkar, då är vi med på tåget och tar bättre till oss den förändring, som till exempel en ny kontorsmiljö innebär.

HJÄRNAN OCH ESTETIKEN

Syncortex – en specialiserad del av hjärnan som bearbetar syninformation.

Amygdala – hjärnans primitiva känslostruktur.

Striatum – hjärnans belöningsstruktur.

Parasympatiska nervsystemet – ”kroppens bromspedal”, när det är triggat minskar hjärtfrekvensen och blodtrycket sjunker.

Sympatiska nervsystmet – ”kroppens gaspedal”, när det är triggat ökar hjärtfrekvensen och blodtrycket höjs.

Hippocampus – hjärnans minnesstruktur.

Suprakiasmatiska kärnan, SCN – kroppens dirigent vars arbete styrs av ljuset.

Lukt är det sinne som påverkar vårt minne mest. Vi är hundra gånger mer benägna att komma ihåg något vi doftar än något vi ser, hör eller rör. 75 procent av alla våra känslor genereras av dofter.

Källa: Neurodesign – Inredning för hälsa, prestation och välmående

Milan Trend Hunt

Publicerad

Milan Trend Hunt genomfördes som en del av konceptet Mindsharing by Senab för första gången under 2017. Tillsammans med arkitekter och samarbetspartners trendspanade vi under Senabs resa till möbelmässan i Milano. Trend Hunt leddes med van hand av Kairos Future, bland annat med hjälp av trendspaningsverktyget Co:tunity. Trots ett späckat schema i övrigt fick vi in hela 264 spaningar under veckan!

Nedan finner ni de trender som identifierades av gruppen och som har sammanfattats av Kairos Future. Trenderna är beskrivna utifrån spaningar och de muntliga reflektioner som gjordes under gruppdiskussioner.

Rousseau regerar

I tider av oro, urbanisering och snabb teknikutveckling uppstår ofta en längtan till naturen. Men vi ser ingen ”grön våg” utan istället ser vi att vi tar in naturen i våra rum och offentliga miljöer allt mer. Enligt Rousseau var människan fri, frisk och harmonisk till sin natur, något som kanske ter sig avlägset i vår stressade tillvaro. Kan ”det gröna” råda bot på det i våra kontor, mötesrum och offentliga miljöer? Och när kommer vattnet och fiskarna?

 thumb Rousseau1thumb Rousseau2thumb Rousseau3

Nesting for togetherness

I en osäker och orolig värld vänds vårt fokus till den lilla världen och de små rummen. Samtidigt vill vi skapa hög mysfaktor och ”togetherness” utan att göra avkall på teknikens möjligheter, utan snarare förstärka upplevelsen med uppkoppling och kommunikation. En utveckling av Faith Popcorns ”Cocooning” från tidigt 90-tal.

Togetherness1Togetherness3

1+1 = 3 / Win win economics

När förändringstakten är hög och bruset ökar finner vi nya vägar att synas och höras. En väg är samarbeten som skapar nya win/win situationer där varumärken försöker stärka varandra. Ibland kanske vi till och med samarbetar med våra konkurrenter och ibland uppstår helt oväntade samarbeten. Eller vad sägs om NASA och Lego,Reebok och Marvel, Microsoft och Toyota och på lite närmare håll Lammhults och Hope.

winwin3winwin2 

Transparens

Transparensen ökar i samhället, inte minst genom digitalisering och information. Att berätta öppet och ärligt om sitt företag i de digitala kanalerna kommer bli mer vanligt istället för att använda de vanliga klyschorna. Att visa sig för andra återspeglas även i inredning och möbler där genomsläppliga material, flätning, glas etc. blir vanligare. Inga hemlighus i vårt kontor!

Transparens1transparens2transparens3transparens4

Back-to-retro & tillbaka till ursprunget

Retrotrenden tycks aldrig ta slut, det är som om vi backar in i framtiden. I varje nytt decennium blickar vi tillbaka. Klassikerna går igen men i en ny tid. På vissa kan det till och med vara snyggt med utsvängda V-jeans från 70-talet. Carl Hansen & Søn är ett exempel på att 50-talet är inne, igen.

retro1retro2retro3 

Kontrast och kompensation

Det verkar som att det finns ett växande intresse och engagemang i näringslivet för samhällets problem och utmaningar. Eller är det bara ett cyniskt sätt att väcka uppmärksamhet, för att synas och kompensera lite för sitt dåliga samvete? Hur som helst skapas kontraster i tillvaron som väcker känslor och skapar debatt. Välstånd vs fattigdom, liv vs död, krig vs fred.

Kontrast1 

Var är framtiden?

”Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp.” Tage Danielsson.

Om det är en trend att framtiden i form av teknik lyste med sin frånvaro på Milanomässan är svårt att uttala sig om. Men, inte desto mindre var den svår att hitta. Finns det ett gap mellan den snabba teknikutvecklingen, möbeldesign och inredning?

Var är hållbarheten?

Liksom tekniken lyste även hållbarheten med sin frånvaro. Hållbarheten är egentligen ingen trend utan en samhällsutveckling som alla måste förhålla sig till. Med tanke på att unga konsumenter i allt högre utsträckning vill ha kläder och material som är mindre miljöpåverkande så är det inte bara miljön som vinner utan även framsynta företag. Man får hoppas att de gröna korvarna i Milano var undantaget som bekräftar regeln.

Korv3Korv1Korv2

Mångfald – det nya svarta eller total frånvaro?

mangfald
Feelings, five senses and room-in-room

Rum som appellerar till känslor och våra fem sinnen dyker upp. Ljud, ljus, beröring och rörelse och kanske även smak och lukt kan bidra till stimulerande arbets- och mötesmiljöer. För avskärmning och konfidentialitet fanns flera varianter på ”rum i rum” både i glas och trä.

COS

More is more

Att vräka på och inte spara på krutet är en inredningstrend som syntes på mässan och i centrala Milano. Det kan dels ha att göra med att man behöver ta i för att tränga igenom bruset dels för att den ”lilla världen” blir viktig i tider av oro. I många montrar tycktes temat vara ”Anything goes” med fantasifulla och bombastiska inredningsmiljöer.

IMG 2215more2IMG 2216

Instant insta

En stor del av utställningarna var byggda för att intrycken omedelbart skulle kunna delas på Instagram och andra sociala medier. Detta med hjälp av podium, kompletta miljöer och installationer. Hos Moooi fanns till och med möbler med en inbyggd funktion som utlöste en kamera som omedelbart laddade upp en bild när man höll varann i händerna. Allt för ett Instamoment!

Insta1insta pixelmeTogetherness2

 

Tack till våra samarbetspartners i Mindsharing och trendspanandet som gjort detta möjligt; Kvadrat, Ogeborg, Edsbyn, Vitra, Carl Hansen & Søn, Lammhults, Hilding Anders, Scandinavian Business Seating, Installationsfritt, Arper, Offecct och Muuto. 

 

Kallelse – Aktieägare i Edsbyn Senab AB

Publicerad

Aktieägarna i Edsbyn Senab AB kallas till årsstämma.

Tid: Fredagen den 28:e april 2017 kl 11:00
Plats:
Senabs lokaler, Regeringsgatan 66, Stockholm.

Välkomna!

Leif Rosén, Styrelseordförande
Dennis Hagström e.u

Utställning Armour mon Amour

Publicerad

Senab är officiell partner till Färg & Blanches utställning Armour mon Amour under Milan Design Week 4-9 april 2017.

Soloutställningen äger rum i Teatro Arsenale, en 200 kvadratmeter stor gammal kyrka som omvandlats till teater, i området 5 VIE Art + Design District.

Den gamla kyrkan som idag används som teater kommer under en vecka att omvandlas till en installation med nytt experimentellt arbete, som ifrågasätter relationen mellan hårt och mjukt; gällande material, produktionsmetoder, form och idéer.

Utställningen Armour mon Amour kommer att bestå av mer än 10 helt nya objekt, fria konstverk och ljusinstallationer.

Vi ser mycket fram emot det här spännande projektet, välkomna!

Teatro Arsenale,
via Cesare Correnti 11
5 VIE, Art + Design District

Marcus Creutzer tillträder som ny Affärsområdeschef för Senab Nord

Publicerad

Nu stärker vi vår position i norra Sverige genom rekryteringen av Marcus Creutzer som ny Affärsområdeschef för Senab Nord. Med sina 18 år i kontorsmöbelbranschen har Marcus en gedigen branscherfarenhet och marknadskännedom. Marcus kommer senast från Scandinavian Business Seating där han varit chef för Key Account-avdelningen i Sverige sedan 2014.

Vi är övertygade om att Marcus kommer fortsätta driva vårt expansiva affärsområde Nord framåt med full fart och vidare i ytterligare tillväxt. Med sin erfarenhet och sina personliga egenskaper kommer Marcus även bidra till att utveckla Senab i stort, säger Mikael Grundén, vd Senab AB. Genom att bygga och utöka vårt team i Nord rustar vi oss för att ta nästa steg i vår ambition att bli marknadens ledande aktör och kundernas förstahandsval.

Vi befinner oss i en intressant fas med offensiva ambitioner och genom satsningen på affärsområdet Senab Nord fortsätter vi att växa med våra nyckelkunder. Satsningen ligger i linje med vår strategiska tillväxtplan; vi har under de senaste tre åren etablerat oss på nio nya orter i Sverige och vi finns nu på tolv platser i landet.

Med vår ökade lokala närvaro i norra Sverige, kommer Senab med sin erfarna och kompetenta personal ytterligare bevisa att vi är den självklara partnern och kontaktytan gällande inredning för offentlig miljö, säger Marcus Creutzer, tillträdande Affärsområdeschef Senab Nord. Med en fullskalig satsning framåt, så visar vi hur viktig norra delen av Sverige är för Senab. Det händer mycket i den regionen och vi på Senab, som är ett modernt företag med anor från 1970-talet, ska vara med och utveckla våra kunder i den här delen av Sverige, avslutar Creutzer.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Skapa utrymme för tillväxt

Publicerad

Varför krångla till det när ni ska investera i inredning till arbetsplatsen? Just nu kan du få en komplett arbetsplats från 250 kronor per månad*. Det är ett utmärkt alternativ för er som expanderar eller som ska dra i gång en ny verksamhet.

En komplett arbetsplats innefattar ett höj- och sänkbart skrivbord, en arbetsstol och besöksstol samt belysning till ditt arbetsbord. Eller är det kanske ett konferensrum, en lounge eller ett helt kontor du behöver? Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns för just dina behov!

Fördelar med månadskostnad:
– Enkelt att budgetera
– Behåll likviditeten
– 100% avdragsgillt

Månadskostnaden skräddarsys efter ditt företags förutsättningar och kan anpassas till förväntade intäkter, önskat resultat, skattebelastning och objektets livslängd. Vid slutet av hyresperioden bestämmer du själv om du vill fortsätta hyra, hyra nytt, köpa loss eller återlämna inredningslösningen.

Kontakta en säljare på din ort eller vår växel: 08-5863 50 00 för mer information!

*Avtalstid 36–60 mån

Det minglande arbetslivet

Publicerad

Korta stå upp-möten, virtuella möten, nätverksträffar. Mötena blir inte bara fler. Det blir också en större variation på mötenas karaktär.

Även om antalet möten ökat generellt sett i arbetslivet, ser möteskulturen olika ut beroende på typ av verksamhet, organisationens storlek och annat. Standardiserade arbetssätt som Lean och andra effektiviserings- och kvalitetsmetoder har naturligtvis stor inverkan, liksom det agila arbetssätt som blir allt vanligare i kunskapsintensiva företag. De som arbetar agilt brukar ha dagliga korta stå upp-möten, en mötesform som rent allmänt blir vanligare. Liksom virtuella möten.
– Våra möten har definitivt ökat på senare år. Vi har fler virtuella möten och fler korta möten, stå upp-möten och de blir mer interaktiva. Det finns en större acceptans att folk multitaskar under möten, säger Johanna Munch af Rosenschöld, chef för Tengbom Stockholmskontor.
Post it-lappar använd ofta på Tengboms möten. Längre möten får ofta karaktären av konferens.
Hos NCC har bland annat en ökad specialisering i byggprojekten, med fler och fler inblandade, lett till ökat krav på samverkan:
– Och det leder givetvis till fler möten, vilket ställer andra krav på vår kontorslösning. Vi behöver fler mötesplatser, säger Anette Jacobsson Einerman, kontorschef på NCC i Uppsala.
Där är mötena både mer traditionella och Lean-baserade.

NÄTVERKA PÅ FLYGET. Informella möten spelar också en allt större roll i arbetslivet. Det kan vara ordnade after work-aktiviteter, spontana möten på kontoret eller nätverkande både inom den egna organisationen och utanför jobbet.
– Hos oss vet alla medarbetare att nätverkande är en viktig del av jobbet, säger Johanna Munch af Rosenschöld.
Arbetslivet kan ibland te sig som ett enda stort mingel. Sociala medier underlättar nätverkandet och nätverksklubbar av alla slag sprider sig. Flygbolaget KLM har förstått styrkan i trenden och erbjuder tjänsten Seat and Meet. När man bokar kan man dela med sig av sin Facebook eller Linkedinprofil och be att få sitta bredvid en intressant person som matchar den egna profilen.

Text: Tove Gyllenstierna. Publicerat i Reflections 1.2017.

Reflections nr 1 2017

Publicerad

Innehåller:

 • Upplevelser – Svenska Spels nya kontor
 • Möte på möte – vår arbetstid är full av möten
 • Snabba bilar – Racingföretaget Cyans kontor och verkstad
 • Äventyr – Renata Chlumska berättar om drivet
 • Snøhetta – arkitekterna på det berömda norska kontoret
 • Stilsäkra Bardot – Stockholms krogpublik har fått ny favorit
 • Förebild – paret Eames plaststol DSW
 • Anställda tar täten – på NCC går medarbetarna längre i förändringen
 • Favoritkaffe – Nour El Refai älskar espresso
 • Kinapremiär – invigning showroom i Shanghai
 • Designsamarbete – Beckmanselever utvecklar prototyper för kontoret
 • Textilfrosseri – Senabs nya textilexpert
Ladda ner

ORGATEC 2016

Publicerad

Årets Orgatec mässa ägde rum den 25-29 oktober i Köln och Senab var självklart på plats för att ta del av visionerna för framtidens arbetsplats. Orgatec är den ledande internationella mässan för modern arbetsmiljö och årets upplaga bjöd på nya perspektiv, inspirerande koncept samt marknadsledande lösningar för arbetsplatsen.

CO-WORKING
Coworking utrymmen är ett nytt arbetsplatskoncept som utvecklas på en global skala och har en otrolig dynamik. Den här typen av arbetsytor har blivit framgångsrika tack vare den digitala transformation som sker världen över, och de banar väg för nästa generations arbetsstyrka. Coworking innebär helt enkelt ett paradigmskifte som utvecklas i en allt snabbare takt.

Michael Schmutzer, kurator för ORGATEC, hade utvecklat ett koncept kallat ”The smart coworking lobby”. Ytan innehöll såväl mötesytor, lounge, café, skåp för personlig förvaring som plats för enskilt arbete. En miljö som uppmuntrar kreativa möten och möter dagens och framtidens behov en ny typ av kontorsmiljö som främjar samarbete och ”co-working”.

thumb thesmartcoworkinglobbythumb thesmartcoworkinglobby2 inspthumb thesmartcoworkinglobby3 insp

AVSKÄRMNING OCH FÖRVARING
Sammantaget såg vi väldigt många olika lösningar för avskärmning på mässan i år. Så som golvstående skärmar, bordsskärmar med belysning, väggskärmar samt höga fåtöljer och soffor som avskärmar i sig själva. Många producenter visade nya alternativ för personlig förvaring, bland annat i form av öppna lösningar som rumsavdelare, det vill säga öppna förvaringar i hyllor som även delar av landskapet. Det förefaller inte finnas samma behov av personlig förvaring i anslutning till arbetsplatsen längre.

Vitra hade möblerat upp en hel hall tillsammans med samarbetspartners. Väldigt inspirerande miljöer som bland annat bestod av en trivsam ”hemvist” med gröna växter, öppna förvaringar som delade av och en mix av arbetsplats med vardagsrumsdel. Den nya bordsserien CDS med många fina detaljer visades upp. Till exempel levereras stativet platt/ ihopfällt vilket gör det enkelt att montera och frakta. Även en smart och fin lösning med en ”rullgardin” som fungerar som bordsavskiljare visades upp.

Bröderna Ronan och Erwan Bouroullecs familj ”Cyl”, en kontorsserie bestående av bord och soffa i olika varianter i solitt trä med en analog känsla, kunde också ses hos Vitra. Serien är ej i produktion än utan är bara en skissprodukt.

thumb Vitrathumb Vitra CDSthumb Vitra Bourollec CYL 2thumb Vitra Bourollec CYL
 

MATERIAL OCH KULÖRER

Vi såg en härlig mix av material och kulörer rakt över, variationen känns större än tidigare år vilket uppskattas. Dock med den gemensamma nämnaren att miljöerna är lugna och behagliga, inte hårda med stora kontraster.

Textilföretaget Création Baumann visade en spännande interaktiv pappersgardin där man kan lämna avtryck, bilder och ord i textilen genom att vika flikar i strukturen.

Vi avslutar med en fin bild från installationen ”Clear desk, clean mind?”. Vart tar medarbetarens identitet vägen med arbetssättet ”clean desk” och så kallade ”clean desk policies”?

thumb inspthumb material terazzo-normann cphg thumb baumann interaktiv textilthumb inspiration clear desk

Hur väljer du rätt arbetsbelysning?

Publicerad

5 saker att tänka på:
• Typ av arbete/ användare
• Allmänljus och fönster
• Reflexer och bländning
• Energiförbrukning och pris
• Funktion och design

Rätt ljus på rätt plats
En personlig arbetsbelysning är en av de viktigaste faktorerna för en bra arbetsmiljö. Ergonomiskt utformade skrivbordslampor sprider ljuset jämnt över arbetsområdet. Det är viktigt att de inte ger något bländande ljus eller reflektion. En jämn ljusspridning underlättar också övergången mellan ljusa och mörka partier på arbetsområdet. Detta gör att ögonen får arbeta i ett konstant, behagligt ljus. Genom att placera en skrivbordslampa vid varje arbetsplats ger vi inte bara den enskilde medarbetaren en bra och ergonomiskt ljuslösning. Det gör det även möjligt att göra en kraftig minskning av allmänbelysningen i rummet. Om kroppen blir tvingad att kompensera för otillräcklig belysning intar vi gärna ohälsosamma ställningar och då kan krämpor i rygg och nacke, huvudvärk och överansträngning av ögonen uppstå. Även åldern påverkar vårt behov av ljus. När vi blir äldre har vi större behov av rätt mängd arbetsbelysning.


Kontakta oss
gärna om du vill veta mer om arbetsbelysning!

Höstkampanj: 20% rabatt på Wästbergs armaturer w154, w127 winkel och w126 floor. Erbjudandet gäller t.o.m 31/12 2016. 

 

Reflections nr 2 2016

Publicerad

Innehåller:

 • Sorterat
 • Neurodesign
 • Framtidsstudie
 • Fokus på mat
 • Historia & framtid
 • Energikick
 • Bankboss med koll
 • Aaltos ikon
 • Favoritgris
 • Hemlikt hotell
 • Allsidig arkitekt
 • Mänskliga möten
Ladda ner

Hur kan ni frigöra kapital i bolaget?

Publicerad

Genom att paketera er kontorsinredning, ihop med de servicetjänster ni behöver för att ert kontor skall fungera, skapar Senab en unik möjlighet att köpa er arbetsplats som en ren tjänst*. 

Inte nog med att ni givetvis förbättrar er likviditet och behåller pengarna i plånboken där de kan nyttjas för att investera i er kärnverksamhet, ni ger er själva utrymme att vara flexibla med ert kontor, dess tjänster och dess inredning i framtiden. Er fantasi sätter gränserna.

Kom ihåg – ingen vet hur ert kontor ser ut, och vilka behov som finns om 3 år!

Vad gör vi nu?
Som ett första steg hjälper vi er att utföra en ordentlig genomlysning av era nuvarande servicetjänster t ex lokalvård, växter, återvinning, kaffe etc. Resultatet av denna genomlysning kommer att vara till stor hjälp för ditt företag oavsett om ni väljer att samarbeta med Senab kring framtida tjänster eller om ni väljer att behålla era tjänster oförändrade. Detta kan vi lova därför att vi arbetar med fler dimensioner än endast kostnad kontra tjänst.

I det fall kontorsinredning skall köpas kopplar vi på en inredningssäljare som hjälper er, precis som vanligt. Har ni en pågående parallell process för inköp inredning så kopplar vi ihop processerna för att skapa anbud baserat på att er arbetsplats köps som en tjänst.

Vilka övriga möjligheter finns i och med denna genomlysning och framtida samarbete?
– Ökad kunskap kring vilka servicetjänster som är viktigast för att stödja er kärnverksamhet
– Ökad kunskap om hur servicetjänsterna bör optimeras för att bästa kvalitet ska uppnås
– Möjlighet till reducerade kostnader i det fall Senab samlar alla serviceavtal på en faktura
– Minskar tidsåtgång för att sköta leverantörskontakter då Senab blir ”single point of contact”
– Ni får en professionell kravställare genom Senabs mångåriga erfarenhet
– Det ger er kostnadsbesparingar med mellan 10-20% för era serviceavtal
– Senab säkerställer kvalitetssäkrad bemanning av reception/ vaktmästeri, vi tar fullt ansvar

För mer information:
Kontakta din Senabkontakt eller Magnus Norrby, försäljningschef Senab Services, tel: 0765-335051, e-post: magnus.norrby@senab.com.

*Arbetsplats som tjänst – Genom att finansiera era inredningsköp över t ex 48 månader, samtidigt som vi hjälper er med era servicetjänster, kan vi erbjuda er arbetsplats som en tjänst med en fast månadskostnad per arbetsplats/anställd/kvadratmeter eller som en ”bulk”.

 

Senab Interior förvärvar ICE Interiör och utmanar i Norr

Publicerad

Senab förvärvar ICE Interiör i Umeå och därmed stärker vi vår position i norra Sverige och inom affärsområdet Senab Nord. ICE Interiör är en komplett inredningspartner som erbjuder ergonomi och inredningslösningar till företagare i Västerbotten.

Vi befinner oss i en mycket intressant fas med offensiva ambitioner och den här etableringen är i linje med vår strategiska tillväxtplan. Senab har under de senaste två åren etablerat sig på nio nya orter och finns nu på 12 platser i Sverige. Umeå är ett viktigt nav i Senabs norra region och genom förvärvet av ICE Interiör fortsätter vi att växa med våra nyckelkunder.

– Genom förvärvet av ICE Interiör gör vi en rejäl förstärkning av vår marknadsnärvaro och position i norra Sverige, säger Mikael Grundén, VD på Senab AB. Genom att etablera oss i den expansiva Umeå-regionen med stor tillväxt både på invånare och arbetstillfällen rustar vi oss för att ta nästa steg i vår ambition att bli marknadens ledande aktör och kundernas förstahandsval.

Från den 1 juni 2016 drivs ICE Interiör vidare under namnet Senab Interior med samma kompetenta och erfarna personal. Frida Bergström och Carl Engström kommer även i fortsättningen att erbjuda branschens bästa service och kvalitet till kunder i regionen.

– Vi kan med glädje konstatera att vi förstärkt vårt lag med kompetenta medarbetare som passar perfekt i det nya lagbygget på Senab och vår målsättning att bli marknadens mest attraktiva arbetsplats, säger Carl-Henrik Lagnefors, vVD Senab AB och tf. affärsområdeschef Senab Nord.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Trendspaning

Publicerad

I mitten av april begav vi oss till Milano för årets upplaga av Salone del Mobile och Milan Design Week, årets viktigaste designhändelser! Vi möttes av ett härligt sommarväder och mycket inspiration, både på möbelmässan och utanför.

Salone del Mobile, världens största internationella möbelmässa, bjöd som vanligt på en hel del möbelnyheter och spännande produkter. Parallellt med mässan löper Fuorisalone, en rad event som äger rum i olika områden i centrala Milano. Mer och mer fokus har under senare år lagts på utställningar och installationer i bland annat Brera Design District, Zona Tortona och Ventura Lambrate. Det var även där vi hittade några av våra favoriter även detta år!

Mässan

Generellt tyckte vi att mässan var bra i år, den låg på en hög nivå med såväl bra nyhetsflöde som högt tryck i montrarna. Montrarna överlag kändes mer öppna och gjorda av lättare material, inte lika omslutna och rumsliga som tidigare år. Bland annat Arper, Muuto och Vitra utmärkte sig med fina montrar.

arper1arper2thumb salonetakthumb salonesol

Trender

Material

Vi såg mycket keramiska och emaljerade ytor samt sten i olika former. Även andra naturmaterial såsom råträ och marmor var vanligt förekommande. Sträckmetall, perforerade ytor och armerat glas samt olika material som möter varandra såg vi i montrar och på produkter.

Hantverksstoltheten sågs hos många av producenterna, ett exempel på detta var strukturer och urfrästa mönster på dörrar. Vi såg även mycket växtlighet, bland annat i Zanottas monter.

En annan trend vi märkte av var att det var väldigt mycket speglar som visades! Bland annat hos Muuto och Vitra var detta framträdande.

 emaljMoooithumb PaolaLentiEmaljeratHaythumb Sträckmetallspeglar2thumb thumb IMG 3584 1024thumb IMG_3587_1024thumb thumb IMG 3589 1024thumb IMG_3611_1024thumb växter färgZanotta2thumb Zanotta1

Influenser

Flera av producenterna har använt naturen som inspiration. Till exempel Morosos fåtölj inspirerad av en soluppgång samt fåtölj och puffar inspirerade av stenar från B&B Italia. En fåtölj inspirerad av en topografisk karta från BD, signerad Färg & Blanche. Hos Moooi såg vi armaturer liknande fåglar och bladverk samt en fåtölj i marmor.

thumb fargblanchestenarthumb Fatolj solenthumb IMG_3607_1024 

Färger

Mycket färgmixer och lek med olika textilier och tygstrukturer på samma möbel. Vågade färgmixer såsom klargult, klargrönt, mossgrönt, ockra, kornblått, mycket röda och rostiga toner samt aprikosfärgade nyanser. Färgskalan går definitivt mot klarare färger utifrån vad vi såg, bland annat mot starkare pasteller.

ArperBB italiaMorosothumb roda tonerthumb IMG_3603_1024thumb thumb IMG 3643 1024thumb IMG_3644_1024thumb thumb IMG 3648 1024

Eyecatcher

Vi såg en hel del produkter som fungerar som eyecatchers. Speciellt från Moooi som bland annat visade en soffa stående på högkant som då blir en fåtölj, armaturer i form av plastfåglar, en marmorfåtölj samt en matta med mönster i form av Wifi-symbol. Tom Dixons armaturer ”Melt” i form av smält glas. Cappellinis A2-fåtölj, liggfåtölj av stora rullar och en soffa som var ”sned” vid första anblicken. Svulstiga soffor från Edra var också i blickfånget som vanligt.

moooibirdthumb thumb IMG 3686 1024thumb Tom Dixon2thumb Tom DixonCappellini A2thumb Cappellini 2Cappellinithumb Edra3

Arbetsplatser

Generellt sett är inte Milanomässan den bästa om man vill titta på arbetsplatser och konferensbord, då är det bättre att bege sig till Orgatecmässan i Köln under hösten. Dock så såg vi en del kontorsmöbler på mässan, och där låg fokus på tekniska lösningar och flexibilitet. Bland annat hos Arper och Montana hittade vi flexibla möbler med inbyggd teknik, tex högtalare, belysning och ljudisolerande i ett. Även mycket flexibilitet och vikbarhet i soffor och bord.

 Arper kopiathumb IMG_3583_1024thumb IMG_3638_1024 

Höjdpunkter

Höjdpunkten under veckan var enligt många Fondazione Prada i Largo Isarco, i södra Milano. Ett omgjort destilleri från 1910-talet, där sju gamla byggnader kombinerats med tre nya strukturer. Arkitektbyrån OMA, i ledning av Rem Koolhaas, har bevarat och samtidigt uppgraderat det 19000 kvm stora området. Ett arkitektoniskt möte av nytt, gammalt , vågrät, lodrät, brett, smalt ,vitt , svart, öppet, stängt, stål och trä där konst ställs ut och delas med allmänheten.Lokalerna inrymmer även baren Bar Luca, designad av filmregissören Wes Anderson, som återskapar atmosfären av ett typiskt milanesiskt café.

Mest fascinerande på Fondazione Prada var kanske utställningen ”To the Son of Man Who Ate the Scroll” framtagen och designad av polska konstnären Goshka Macuga. En android framtagen i Japan var del av utställningen, liksom 73 bronshuvuden som representerar historiska och nutida figurer såsom Albert Einstein, Sigmund Freud och Martin Luther King.

Några andra favoriter under veckan var COS med sin ljusinstallation ”Forest of Light” av Sou Fujimoto och Nendos utställning med 54 manga stolar. Carl Hansens och DePadovas nya showrooms var också mycket uppskattade höjdpunkter under veckan.

thumb FondazioneFondazione2FondazionecafeAndroidFondazionebronsthumb COS kopiathumb NendoCarlHansen kopiaDePadova