Skip to content

Hur kommer vi att mötas i framtiden?

Publicerad

Vår ekonomi accelereras i en riktning där en allt större del av värdeskapandet är intellektuellt, och där nya idéer, tankeproduktion och kommunikation är nycklarna för att lyckas. Allt detta kräver utbyte mellan människor och därmed möten i alltmer avancerade former och syften.

På tisdag 4/7 kl 08.30 släpps Senabs rapport; ”Framtidens mötenhur skapar man förutsättningar för morgondagens relationsintensiva mötesliv?” i Almedalen. Rapporten sätter mötet i blickfånget och presenterar bland annat sju trender som formar framtidens möten, den nya möteskontexten samt råd och tips på vägen. 

Det är mer angeläget än någonsin att ställa sig frågan hur morgondagens möten kommer se ut. Var, när, hur och varför kommer människor mötas? Vilka krav kommer utvecklingen ställa på arbetsplatser, offentliga rum och rumslig gestaltning? Hur ska de rum se ut som ska skapa och katalysera idégivande processer samt stärka och effektivisera kommunikation mellan människor?

Tillsammans med Kairos Future har Senab undersökt trender som formar morgondagens mötesliv. Detta bland annat genom intervjuer med inredningsexperter och en enkätundersökning bland ledande arkitekter kring hur de ser på framtiden. Svaren har sammanställts i en rapport med ambitionen att ge läsaren perspektiv på morgondagens möten, och vad det kan komma att kräva av alla som är inblandade i att forma miljöer för möten, både i dag och i framtiden. 

– Möten är något alla har erfarenhet av och något som alla företag och organisationer har mycket av. Att få till dessa möten så att de blir mer kreativa och produktiva är därför högst angeläget för alla. De hjälper organisationer och enskilda chefer, grupper och medarbetare att verka och samverka på ett effektivt och flexibelt sätt, menar Mikael Grundén, vd Senab AB. 

– Resultatet av vårt arbete under våren 2017 är en rapport som påvisar att det behövs insikt och förståelse för att skapa inspirerande mötesplatser där företag, organisationer och människor kan växa tillsammans, och nå sina mål, avslutar Mikael.

I samband med att rapporten släpps hålls också två seminarier med paneldiskussioner i Almedalen. Exempel på spännande panelmedlemmar som deltar är Azita Shariati – vd Sodexo AB, Cecilia Holmström – arkitekt SAR/MSA & strategisk rådgivare Tengbom, Lena Lid Falkman – Ekon Dr Handelshögskolan samt Fredrik Hansson, arkitekt SAR/MSA SIR/MSA & partner OkiDoki och Victoria Percovich Gutierrez, Social Hållbarhet på White. Läs mer på Senab i Almedalen 2017

Rapporten kan laddas ner och läsas i sin helhet nedan! Kontakta gärna marknad@senab.com för ett tryckt exemplar.

Missade du livesändningen av paneldiskussionen från Almedalen den 4 juli? HÄR kan du se den i sin helhet!

 

Ladda ner

Fler nyheter

Läs fler intressanta inlägg