Skip to content

Senab breddar erbjudande – kommer närmare kunden

Publicerad

Vi på Senab har förändrat och breddat vårt erbjudande, och på så sätt kan vi möta våra kunders behov på ett bättre sätt. Som ett led i detta har vi även ett nytt visuellt uttryck och en ny webbplats. Läs mer i en intervju med Mikael Grundén, Senab ABs vd.

Berätta mer om Senabs nya erbjudande?Mikael Grundén VD Senab AB
Vi på Senab lever i
förändringens tid. Vårt företag transformeras från att ha varit en inredningsleverantör till att bli en totalleverantör av tjänster och produkter för affärsdrivande eller offentliga miljöer. I dag säljer vi inte bara snygga möbler, vi delar framför allt med oss av vår djupa kunskap om hur man skapar den bästa miljön för att lyckas med sin verksamhet. Oavsett om det handlar om ett kontor, ett mötesrum, en restaurang, ett hotell, en skola eller en butik, strävar vi efter att hitta lösningar där omtanke om människan står i centrum. En miljö där människor kan trivas och nå sin fulla potential, där de stora idéerna föds och delas.

Senab har tagit fram en ny varumärkesplattform och ny visuell identitet, varför?
I den här genomgripande transformationen av vårt företag måste vårt varumärke naturligtvis hänga med. Varumärket ska ju spegla vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Att vi är den självklara kunskapspartnern för företag med ambition att öka sin attraktionskraft och att vi står för hjärta, engagemang och nytänkande. Ambitiösa företag kännetecknas bland annat av att de är värderingsstyrda, då behövs också interiöra lösningar som tangerar den vision företaget strävar mot. En miljö som tillåter människor och organisationer att växa tillsammans och där de anställda kan nå sin fulla potential och känna sig motiverade.

Genom den tydligare gemensamma avsändaren, Senab, vill vi också visa att vårt företag är en samverkande enhet, inte bara ett antal olika affärsområden.

Vår nya identitet manifesteras i ett nytt visuellt uttryck – mer samtida och framåtblickande. Den riktning vi stakat ut i vår nya varumärkesplattform behöver återspeglas i allt vi säger och hur vi ser ut. På så vis blir vi tydliga och konsekventa i all kommunikation. En bärande del av Senabs nya varumärke är att vara en tankeledande kunskapspartner. Ledorden är hjärta, engagemang och nytänkande.

Successivt kommer hela vår visuella identitet att uppdateras, såsom skyltar, bilar, annonser och liknade. Vi har också lanserat en ny webb, som ger en bra inblick i hur vi tänker och arbetar.

Berätta mer om Senabs nya webbplats, vad är syftet med den?
Här vill vi bjuda på mer kunskap och inspiration än tidigare, dessutom har det blivit lättare att hitta och navigera på sidan. I samband med att vi förädlat vårt varumärke och uppdaterat den visuella identiteten följer webben i samma fotspår. Design och layout på sidan skall skapa en modern och mer kreativ känsla och den skall hålla genomgående hög kvalité oberoende av skärm/enhet. Innehållet på sidan skall ge inspiration och väcka besökarens kreativa ådra, mycket av detta ryms under fliken Mindsharing. Liksom tidigare finns exempel på referensprojekt – under egen flik – och information om företaget liksom kontakt till samtliga medarbetare.

Vad händer nu?
Det är inte bara Senab som förändras. Vi lever i en spännande tid, där digitalisering och urbanisering medför en stor rörlighet i samhället. Företag vill anpassa
sina kontor till nya arbetssätt och använda lokalerna på ett smartare sätt. Samtidigt tycks behovet av fler mötesplatser aldrig sina, det öppnas ständigt nya restauranger och hotell, medan de äldre behöver uppdateras för att kunna stå sig i konkurrensen.

Senab etablerar sig i LuleåDet är med andra ord goda tider för en aktör som Senab. För fjärde året i rad visar vi tillväxt både ekonomiskt och geografiskt. Vår försäljning har årligen ökat med 10 till 15 procent de senaste fyra åren. Satsningen på hela Sverige har slagit väl ut och i november sjösätter vi vårt fjortonde kontor/ showroom i landet, det i Luleå. Därmed stärker Senab sin position såväl regionalt i Norrland, som nationellt, vilket är en del i vår strategiska tillväxtplan.

Vi har också som mål att växa utanför landet. Hittills finns vi i Norge med nio kontor/showrooms – genom vårt hälftenägda företag Senab Eikeland – i Shanghai, Kina och i New York, USA. Överallt har vi som mål att hjälpa våra kunder att leverera sin produkt eller tjänst på bästa möjliga sätt. Då har vi lyckats med vårt uppdrag.

 

Fler nyheter

Läs fler intressanta inlägg