Skip to content

Edsbyn Senab AB

Publicerad

Edsbyverken som bl a är ledande tillverkare av Svanenmärkta kontorsmöbler går ihop med Senab som specialiserat sig på försäljning av inredning till offentliga miljöer i och utanför Sverige.

Ägarna till de båda bolagen bildar ett gemensamt holdingbolag som förvärvar Edsbyverken och Senab. Företagen kommer att drivas som två separata dotterbolag där nuvarande ledningar sitter kvar.

Edsbyverken har ca 300 anställda på fabriken i Edsbyn och var bl a under 2007 den största leverantören av kontorsmöbler/planmöbler till den svenska staten.Bl a tillverkade Edsbyn all kontorsinredning till Regeringskansliets nya kontor Kv. Blåmannen, där stora miljökrav ställdes på all inredning.

Senab har idag 120 anställda på sina kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och har bl a flera uppmärksammade inredningsprojekt på sin meritlista så som House of Sweden i Washington och Volvo Next Face profilkoncept för Volvos återförsäljare worldwide.

Den nya konstellationen räknar med en omsättning på ca 1,1 miljard för 2009.

Senab och Edsbyverken har samarbetat flera år kring utvecklingen av kontorsarbetsplatser.

– Det här är ett naturligt steg i vår utveckling, på det här sättet skapar vi resurser för att förstärka vår säljorganisation och till att bearbeta nya marknader främst utanför Sverige där vi växer kraftigt. Vi kommer också att kunna erbjuda våra uppdragsgivare konkurrenskraftiga produkter på bl a miljöanpassad inredning från Edsbyverken, där efterfrågan ständigt ökar från allt mer miljömedvetna företag. Vi kan nu också säkerställa kapaciteten för att producera arbetsplatsmöbler säger Senabs VD Lennart Torstensson.

– I och med att vi nu är i samma koncern stärker vi vår position och ser tillsammans med Senab möjligheter att förstärka återförsäljar-organisationen både på den svenska marknaden men även utanför Norden. Svensk inredning och design är mycket efterfrågad. Dessutom finns ju ett globalt tryck på att tillverkare måste kunna leverera miljövänliga produkter, där är vi långt framme säger Edsbyverkens VD Josef Höbenreich.

– Holdingbolaget kommer att kunna stötta de båda verksamheterna med den kunskap och kapital som krävs för att kunna växa både nationellt och internationellt. Båda företagen representerar starka varumärken och har stor potential att utvecklas vidare. Ett ytterligare fördjupat samarbete mellan Edsbyverken och Senab kommer att göra de bägge bolagen ännu mer konkurrenskraftiga säger holdingbolagets VD, Jochum Pihl.

För mer information kontakta:
Lennart Torstensson VD Senab
Josef Höbenreich VD Edsbyverken
Jochum Pihl Koncernchef  Edsbyn Senab AB

www.senab.com
www.edsbyn.com

Fler nyheter

Läs fler intressanta inlägg