Skip to content

Hållbarhetsrapport 2018

Publicerad

Från verksamhetsåret 2017 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete enligt de globala hållbarhetsmålen. Dessa antogs av FN år 2015 och är en gemensam agenda för världens länder att uppnå till år 2030.

För oss är hållbarhet en rörelse framåt som inte styrs från toppen utan är en naturlig medvetenhet som genomsyrar hela organisationen. Utgångspunkten är våra medarbetare och deras insatser i det dagliga arbetet. Det är medarbetarna på Senab som sätter agendan för hållbarhetsfrågorna. De är experter på sina respektive arbetsområden och är de som bäst ser och förstår vad som kan göras bättre.

Utifrån de globala hållbarhetsmålen har vi identifierat följande prioriterade målområden för verksamheten hos oss på Senab:

  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Jämställdhet

Rapporten är en gemensam sammanställning av Edsbyn och Senabs hållbarhetsaktiviteter. Den svarar upp mot det ställda kraven i lagstiftningen och är en transparent redogörelse som hjälper oss att identifiera brister och sätta mål för verksamheten.

Edsbyn Senab hållbarhetsrapport 2019

Ladda ner pdf

Fyll i formläret för att ladda ner tillhörande pdf.

Ange en korrekt e-postadress
Ange företagsnamn

Jag samtycker till att mina uppgifter hanteras enligt Senabs integritetspolicy

Ladda ner pdf

Fler nyheter

Läs fler intressanta inlägg