Skip to content

Hållbarhetsrapport 2019

Publicerad

Hållbarhet är ett prioriterat ämne på Edsbyn Senab och är en given del av affärsmodellen. Vårt hållbarhetsarbete styrs av agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsländer hösten 2015.

Utifrån dessa globala hållbarhetsmål har Edsbyn Senab identifierat följande prioriterande målområden:

  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Jämställdhet

Rapporten är en gemensam sammanställning av Edsbyn Senab koncernens hållbarhetsaktiviteter. Engagemanget för hållbarhetsfrågor är omfattande i både ledning och anställda och  det är på den grunden vårt hållbarhetsarbete drivs framåt och utvecklas vidare.

Fler nyheter

Läs fler intressanta inlägg