Skip to content

Arbetsplatsstrategier

Vi skräddarsyr en arbetsmiljö anpassad för er verksamhet med utgångspunkt från människan

Vi sätter människan i centrum genom hela förändringsresan

Vi hjälper dig att välja och implementera rätt arbetssätt för att skapa en miljö där din organisation kan växa tillsammans med era anställda. Med tydliga förväntningar och överenskommelser, genom tillit och förtroende, skapar vi en effektiv process. Förändringsledning är vår specialitet.

Allt vi gör utgår från människan. Ett ständigt sökande efter balans och dynamik mellan produktivitet och nytänkande, identitet och attraktionskraft, välbefinnande och utmaning. Det är genom insikt och förståelse av individerna och verksamheten som vi skapar framgångsrika miljöer som stödjer kompetensöverföring och synergier.

Vi fungerar som din kunskapspartner genom hela processen, vilket betyder att vi är insatta i alla dina utmaningar. Vi finns med från kartläggning och förstudie i er nuvarande miljö, vidare till lokalprogram och hyresförhandling samt uppföljning och förädling av er nya arbetsplats. Vi vill uppmuntra dig att tänka på ett annorlunda sätt och se nya möjligheter. Vi utgår alltid från medarbetarna som jobbar på kontoret och involverar dem från början.

 

Mål och visioner

Innan vi påbörjar vår förstudie ställer vi alltid en fråga – varför? Vad är målet med förändringen, vilka vinster vill organisationen uppnå och vilka vinster finns för medarbetarna? Därefter kan vi påbörja kartläggningen av nuläget. Vad är beläggningsgraden för olika arbetsplatser och mötesplatser? Vi tar fram verktygen som mäter och ger insikt om hur det fungerar idag.

 

Strategier för medarbetare, miljö, IT och service

Genom medarbetarnas medverkan i projektet skapar vi delaktighet från början till slutgiltigt genomförande. Förstudien ger svar på vilken typ av fysisk miljö som stödjer er vision och organisation på bästa sätt. Den hjälper också till att identifiera vilken typ av IT-miljö och vilka servicetjänster som behövs som stöd.

Att inreda arbetsplatser är en process, inte ett projekt

Som specialister på förändringsledning lämnar vi inte er organisation bara för att allt är levererat, installerat och alla vet hur de ska arbeta i den nya miljön. Då ställer vi in siktet på uppföljning, utveckling och förbättring. Genom workshops ser vi till att optimera er investering och säkerställa att medarbetarna är delaktiga i den dynamiska processen som utgör arbetsplatsen idag, i morgon och i framtiden.

 

Vad betyder det att jobba verksamhetsanpassat och hur uppnår man egentligen ett sådant arbetssätt?

Ett verksamhetsanpassat arbetssätt är en skräddarsydd arbetsmiljö för er organisation med era förutsättningar.

Vi på Senab tror på att fysisk miljö, digital miljö och människan behöver verka i en integrerad process. Därför börjar vi alltid en förstudie med frågan varför? Vad är målet med förändringen, vilka vinster vill organisationen uppnå och vilka vinster finns för medarbetarna? Därefter kan vi påbörja kartläggningen av nuläget. Vad är beläggningsgraden för olika arbetsplatser och mötesplatser? Vi tar fram verktygen som mäter och ger insikt om vad du behöver för att få en mer stödjande arbetsmiljö hur det fungerar idag. Är du nyfiken på vilken typ av arbetssätt som är optimalt för din organisation? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Vill du bli kontaktad?

Vill du veta mer eller boka ett möte? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Ange ditt namn
Ange företagsnamn
Ange en korrekt e-postadress
Ange ort
Ange ditt telefonnummer
Skicka gärna med ett meddelande

Jag samtycker till att mina uppgifter hanteras enligt Senabs integritetspolicy

Vill du själv kontakta rätt person?

Välj ett av våra kontor för att hitta rätt kontaktperson.

Välj kontor

Det finns inga kontaktpersoner för det här affärsområdet. Klicka här för att komma till kontorets kontaktsida.