Skip to content
Våra konsulter

arbetsplatsstrateger & place specialister

Senab Stockholm arbetsplatsstrateg Mette Bungerfeldt

METTE BUNGERFELDT
Arbetsplatsstrateg/ Change Manager
Mette.bungerfeldt@senab.com
+46 76 533 50 44

Kompetens
Kunnig inom Change management, arbetsplatsstrategier, ledar- grupp- och individutveckling, kulturarbete och kommunikation. Formellt en master i management och ledarskap, internationell business coach och NLP practioner.

Erfarenhet
25 års erfarenhet av förändringsarbete samt organisations- grupp- och ledarutveckling i framförallt tjänsteföretag men också industribolag. Har arbetat med allt ifrån små ägarledda bolag till stora koncerner, kommuner och myndigheter. Utgår ifrån vad man vill åstadkomma och skapar program för att hjälpa kunden på bästa sätt.

Brinner för
Det man idag kallar för employee and customer experience dvs hur skapar vi välmående och välfungerande organisationer som har ett arbetssätt anpassat utifrån sin verksamhet. Medarbetarupplevelsen är en konkurrensfördel för framgångsrika företag.


Senab arbetsplatsstrategi Tomas Götesson

TOMAS GÖTESSON
Place specialist /Arbetsplatsstrateg
tomas.gotesson@senab.com
+46 76 533 5160

Kompetens
Jag är utbildad sjuksköterska och har jobbat ca 9 år inom akutsjukvården. Under mina år inom sjukvården samlade jag erfarenheter om människors olika behov och att kunna handla strukturerat och målmedvetet i stressiga situationer.

Erfarenhet
I mitt arbetsliv så har jag jobbat i kontormöbelverksamheter sen 2000.
Jag har lång erfarenhet från försäljning, kontorsplanering, ledarskap och marknadsföring i olika roller sedan 2000. Jag har dessutom fokuserat på aktivitetsbaserade kontor sedan 2013 och genom det samlat på mig bred och djup kunskap inom området. Jag föreläser, inspirerar och driver strategiarbeten med våra kunder.

Brinner för
Älskar att hjälpa människor att se och uppleva hur en kontorsförändring kan göra deras tillvaro så mycket bättre och effektivare. Jag är en handlingens man som tack vare min långa erfarenhet av kontorsplanering kan, efter behovsanalys och mätningar, sätta rätt nyckeltal för att sedan koppla det vidare till verksamhetens nya lokal – det är häftigt! För mig är det inte viktigt att alla kunder skall arbeta flexibelt utan att de får skapa sitt unika kontor som stödjer deras valda arbetssätt och jag får förmånen att hjälpa dem på den resan.


Senab-Johan-Selberg-webb

JOHAN SELBERG
Manager Senab Workplace Strategy
Johan.selberg@senab.com
+46 76 533 5155

Kompetens
Jag är utbildad marknadsekonom med inriktning på business management och strategisk marknadsföring.
Under mina år som professionell golfspelare så samlade jag på mig kompetens inom mål, strategi och kontinuerlig uppföljning.

Erfarenhet
I mitt arbetsliv så har jag jobbat i olika ledande befattningar sedan 2011.
Jag har lång erfarenhet från kontor och kontorsplanering i olika roller sedan 2004. Jag har dessutom fokuserat på aktivitetsbaserade kontor sedan 2010 och genom det samlat på mig bred och djup kunskap inom området. Jag föreläser, inspirerar och driver strategiarbeten med våra kunder.

Brinner för
Jag älskar kontor! Med det menar jag inte kontorsrummet utan hela kontoret. Jag kallas ofta för nörd inom området och det stämmer nog. Jag brinner verkligen för att förstå verksamheter och dess vision för att sedan hjälpa kunden välja ett arbetssätt och utforma en arbetsmiljö som stödjer och underlättar för dem att nå sin vision. Det kan vara genom att ha fasta platser, flexibla platser eller en mix av båda. Fokus ska hela tiden vara på att välja det som stödjer verksamhetens mål och vision!