Skip to content

Projektledning

Gränsöverskridande trygghet

Erfaren och kreativ ledning, samordning, bevakning och genomförande

Senab är din kompletta kunskapspartner när det gäller inredning. Projektledning är den tjänst som konkret representerar detta. Alltid bemannat med exakt de kompetenser och erfarenheter som passar just ert projekt bäst. Det är denna person eller detta team som lotsar projektet från första förstudie till besiktning och uppföljning.

 

Trygghet men också katalysator

Genom noggranna analyser i startskedet blir hela projektet en språngbräda för att utveckla er verksamhet. På Senab är vi vana att arbeta över yrkesgränser, branschgränser och nationsgränser. Projektledarnas unika helhetssyn möjliggör korsbefruktning och kan snabbare identifiera katalysatorer. Senabs tjänst Projektledning fungerar på många sätt som en inkubator.

 

 

Hela processen, steg för steg


1. Förstudie

 • Kravspecifikation
 • Lokalsök–lokalstrategi–lokalrapport
 • Analys och tekniska undersökningar av lokaler och byggnader
 • Kontraktsförhandlingar
 • Bygglovshandlingar
 • Övergripande budgetplanering

2. Projektering/program

 • Rumsbeskrivningar och rumsprogram
 • Arkitektritningar i CAD
 • Projekt- och tidplaner
 • Samordning kring beskedsinlämningar
 • Fastställande av projektbudget
 • Belysningsplaner
 • Tillverkningsunderlag för specialsnickerier
 • Möbleringsritningar
 • Byggbeskrivningar

3. Produktion

 • Upphandling av samtliga underleverantörer
 • Offertbearbetning
 • Beställning av inredning med leveranskontroller
 • Stöd och drivande vid byggmöten
 • Bygg- och arbetsmiljösamordning BAS-P/U enligt AML
 • Ansvar för tidplan och budgetkontroll
 • Samordning av samtliga leverantörsinstallationer

4. Drift

 • Samordning av samtliga leveranser
 • Detaljplanering av logistik under inflyttning
 • Besiktningar
 • Avetablering av tidigare lokal enligt kontrakt

Kontakta oss

Vill du veta mer eller boka ett möte? Kontakta oss på info@senab.com eller välj ett kontor nedan!

Välj kontor

Det finns inga kontaktpersoner för det här affärsområdet. Klicka här för att komma till kontorets kontaktsida.