Skip to content

Mindsharing rapporter

Leva och leda i turbulens

Arbetslivet har varit i förändring under lång tid med många upplever att den period som samhället är inne i just nu innebär att förändringstakten ökar än mer, inte minst som följd av den pågående digitaliseringen som ritar om många gamla sanningar i arbetslivet. Därför är det av största vikt att både förstå vad som präglar det framväxande arbetslivet men också om vad som krävs för att…

Framtidens möten

Vår ekonomi accelereras i en riktning där en allt större del av värdeskapandet är intellektuellt, och där nya idéer, tankeproduktion och kommunikation är nycklarna för att lyckas. Allt detta kräver utbyte mellan människor och därmed möten i alltmer avancerade former och syften. På tisdag 4/7 kl 08.30 släpps Senabs rapport; ”Framtidens möten – hur skapar man förutsättningar för morgondagens relationsintensiva mötesliv?” i Almedalen. Rapporten sätter…

Morgondagens arbetsplatser

Hur kommer vi arbeta på framtidens arbetsplatser? Nio-till-fem i öppet landskap? Inte det. Sharing och co-working då? Eller blir vi alla globala arbetsnomader? Och vilka krav ställer kommande generationer på sin arbetsplats? Under våren 2016 genomförde Senab och Kairos Future en framtidsspaning tillsammans med namnkunniga debattörer och tänkare samt Senabs gäster vid Desingwalk by Senab. Vi har sökt efter tecken på hur morgondagens arbetsplatser och…