Skip to content
Alla bilder

Kund

Future IT Partner

  • Uppdragsgivare Future IT Partner
  • Arkitekt
  • Projektledare Bosse Weberg
  • Fotograf: Johan Lilja
  • Arbetsledare: Zacharias Sandberg

Bakgrund

Future IT Partner är en helhetspartner som erbjuder kompletta IT-lösningar. Deras affärsidé bygger på att vara en kompetent affärspartner som hjälper och stödjer våra kunder i deras fortlöpande IT-utveckling.

När det blev dags för Future IT Partner att expandera kontaktade de Senab i ett tidigt skede för att förverkliga den planlösningen som var skapad.

Utmaning

Future IT Partner ville ha en arbetsplats där alla medarbetare skulle vara delaktiga. Deras nya arbetsplats växte fram genom kreativa möten där medarbetarna fick vara med och forma deras nya kontor.

Resultat

Senab har levererat stora delar av den lösa inredningen. Ljudasorbentent Aircone finns på flera platser i kontoret format efter en hexagon vilket finns i kundens logga.

Vi har valt att arbeta med SENAB och deras erfarne projektledare Bosse som, utifrån våra önskemål, tagit fram perfekt balanserad arbetsmiljö. För oss som ett snabbt växande företag inom IT, en bransch som kräver att man hela tiden är på tå, är det perfekt med SENAB. Från dag 1 gav dem ett professionellt och seriöst intryck gentemot oss som kund och det avspeglas i deras medarbetares mindset. Vi är otroligt nöjda både med hur fint vi fick det men även hur smidigt och enkelt det är att vara kund hos SENAB.

Martin Madsen, Servicedeskchef & Projektledning Future IT Partner