Skip to content
Alla bilder

Kund

Lynx Asset Management

  • Uppdragsgivare Lynx
  • Arkitekt Sarah Suneson Meiling, BSK Arkitekter
  • Projektledare Kajsa Persson & Lotta Alfvén, Senab
  • Fotograf: Mathias Nero
  • Arbetsledare: Jesper Sandberg & Jonny Skoog

Bakgrund

Lynx Asset Management grundades redan 1999 och är idag en av världens främsta aktörer inom modellbaserad kapitalförvaltning. Fondförvaltaren står under Finansinspektionens tillsyn och med en systematisk investeringsprocess förutspår de finansiella marknadernas prisrörelser med hjälp av kvantitativa metoder. 70 personer arbetar idag mot målet att skapa hög riskjusterad avkastning med låg samvariation till den allmänna marknadsutvecklingen.

När Lynx hade växt ur sina tidigare lokaler fickSenab uppdraget att förvandla och anpassa deras nya lokal – ett helt våningsplan i en anrik 70-tals byggnad på Regeringsgatan i Stockholm.

Utmaning

Kontoret skulle inredas för att spegla transparenta arbetssätt, nyfikna samtal och samhörighet.
Synergierna av alla olika delar i inredningen skulle skapa en alldeles unik och speciell atmosfär; välbalanserad mellan energirik och lugn, luftig och mycket skön.

Utmaningen med projektet var att inredningens skulle stimulera nytänkande och nyfikenhet hos medarbetarna.

Lösning

Lokalens mörka mittkärna gjorde att ljuset spelade en central roll vid utformningen. All inredning arbetar på olika sätt med det artificiella ljuset och dagsljuset.

I utformningen av det nya kontoret var transparens ett viktigt ledord, det har styrt många materialval såsom armaturer och möbler som blev utvalda för sitt släktskap med varandra. Lokalen har ergonomiskt utformade arbetsstationer kombinerat med luftiga sociala ytor med funktioner som lockar till spontana möten och samtal.

Senab har levererat stora delar av inredningen till Lynx Asset Management. Hela 50 leverantörer av miljömöbler och 40 leverantörer av belysning. Senab har under hela projektet bistått arkitekt, och projektledare. Senabs logistikavdelning har haft totalansvar för samordningen av transport, montering och utplacering av inredningen.

Läs mer om Lynx och deras nya kontor

 

 

 

Vår vision var att stimulera den starka sammanhållningen och det vinnande arbetssättet som finns på Lynx.

Sarah Suneson Meiling, ansvarig inredningsarkitekt för projektet.