Skip to content
Alla bilder

Kund

Midroc

  • Uppdragsgivare Midroc
  • Arkitekt Mia Wahlstein, Midroc
  • Projektledare Mia Wahlstein, Midroc & Julia Cranz, Senab
  • Fotograf: Björn Lofterud
  • Arbetsledare:

När Midroc flyttade kontoret till Frösunda och ett nytt inredningskoncept skulle tas fram var funktion, varumärke och identitet viktiga ledord. Det var också viktigt att skapa ett levande och dynamiskt kontor som håller för framtidens utveckling.

Vi valde tidigt Senab som leverantör av all lös och fast inredning då kostnad, kvalitet och tidplan var styrande faktorer. Vi är mycket nöjda med deras professionella inställning och närhet till projektet.

Mia Wahlstein, Midroc