Skip to content
Alla bilder

Kund

NCC

  • Uppdragsgivare NCC Construction
  • Arkitekt
  • Projektledare Anette Jacobson Einerman, NCC Construction Projektledare förändringsprocess: Annicka Dickson, Senab Services
  • Fotograf: Patrik Lundin
  • Arbetsledare:

I Uppsala går byggandet på högvarv och hos NCC är det full fart. För att kunna expandera och arbeta mer effektivt i byggprojekten ska NCC:s Uppsalakontor om ca 2 år flytta in i ett nybyggt hus. På kontoret arbetar i dag cirka 70 personer.

– Vi flyttar för att vi är trångbodda, men lika viktigt har varit att få ett kontor som bättre understödjer vårt arbetssätt. Viktigast vid utformningen av det nya kontoret var därför att det skulle utformas för att underlätta samverkan i byggprojekten, säger Ulf Hansson, avdelningschef för NCC:s kontor i Uppsala. Vi önskar oss fler aktiva arbetsplatser och mötesplatser i en kreativ miljö.

I början av projektet kopplade NCC in Senabs förändringskonsulter som först gjorde en analys för att se hur beläggningen är i dag på de personliga arbetsplatserna, i mötesrummen och så vidare. Ledningen fick sätta sig in i hur olika typer av kontorslösningar fungerar. En vision formulerades och det stod klart att det nya kontoret borde bli verksamhetsbaserat, det vill säga öppet och flexibelt med olika zoner för olika typer av aktiviteter. Vissa fasta arbetsplatser skulle dock finnas.

Därefter gjordes en webbaserad aktivitetsanalys under ledning av Senab som också föreslog att en referensgrupp hos personalen skulle jobba vidare med förändringen. Här ingick representanter för olika yrkeskategorier, säljare, projektstöd, administratörer med flera.

Till sist var det medarbetarnas tur att delta i workshops och säga sitt.
– Det kändes självklart att delaktighet hos personalen skulle göra processen enklare, säger Anette Jacobson Einerman, informatör och kontorschef.

– Det är viktigt att man tidigt i förändringsprocessen låter medarbetarna tänka igenom hur de ska jobba i framtiden, menar Annicka Dickson, arbetsplatsstrateg på Senab och en av de konsulter som varit inkopplade.

Hos NCC var medarbetarna först skeptiska till en ny kontorslösning, men körde snart om ledningen och blev själva loket i förändringsprocessen. Nu blir kontoret mer flexibelt än det var tänkt från början.

– Nu är det klart hur själva ritningarna kommer se ut, med rumslösningar och liknande, men förändringsprocessen är inte klar på långa vägar, förklarar Anette Jacobson Einerman. Vi kommer mer och mer ner på detaljnivå, sådant som färgsättning, material och möbelval. Det är bra att inte stanna upp. Då hålls entusiasmen uppe.

Vi flyttar för att vi är trångbodda, men lika viktigt har varit att få ett kontor som bättre understödjer vårt arbetssätt.

Ulf Hansson, avdelningschef NCC Uppsala