Skip to content
Alla bilder

Kund

Nextport

  • Uppdragsgivare Nextport
  • Arkitekt Tengbom & Strategisk Arkitektur
  • Projektledare Kajsa Persson, Senab Interior
  • Fotograf: Björn Lofterud
  • Arbetsledare:

När företaget som hjälper andra med lokalförändringar själv skulle flytta var det självklart att skapa en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. I Nextports nya färgstarka kontor finns en kreativ atmosfär som har givit hela företaget en vitamininjektion.

Mycket färg var ett önskemål när kontoret inreddes i samarbete med Senab. Det är indelat i två delar, en intern del och en extern del. Intill den externa delen finns en social zon med bland annat kök och lounge. Arkitekthjälp gavs från en granne i huset, Tengbom Arkitekter samt Strategisk Arkitektur.

Kontorets sociala del anknyter till den externa delen med flera konferensrum. Den interna delen är en öppen yta. Här finns skrivbord för arbete, projektbord för arbete i grupp, självklart höj- och sänkbara. Här finns också mer små rum för mindre möten, viktiga telefonsamtal och liknande.

En positiv effekt av flytten är att beläggningsgraden på kontoret har ökat. Medarbetarna arbetar hellre här än hemma eller på annan plats. De trivs uppenbarligen i sitt nya kontor.
– Här har vi den kreativa atmosfär som vi saknade tidigare, konstaterar Christel Sambor, Nextport.

Den ekonomiska aspekten är också viktig, understryker Nextports VD Erik Dellner:
– Även om vårt nya kontor är en stor investering, får vi en bra pay off. Vi är i dag fler medar-betare på en mindre yta. Ändå känns det inte alls trångt, tvärtom.

Senab har varit ett bra bollblank med sin kunskap om A2 och i synnerhet Kajsa Persson med sitt höga kundengagemang och sin omtanke för projektgenomförandet.

Alessia Chiappini Flodén, projektledare Nextport