Skip to content
Alla bilder

Kund

Ogeborg

  • Uppdragsgivare
  • Arkitekt
  • Projektledare
  • Fotograf: Jason Strong
  • Arbetsledare:

Ogeborg är leverantörer av textila mattor och deras kontor samt showroom ligger på södermalm i Stockholm och vid Röda Sten i Göteborg. Härifrån sköts försäljning, distribution av prover, logistik med leveransbevakning och miljöarbete.