Skip to content
Alla bilder

Kund

Orkla Foods

  • Uppdragsgivare Orkla Foods
  • Arkitekt Åsa Dyberg, Dysign. Ansvarig för möbelval: Jessica Leonardsson, Ola Göransson Senab
  • Projektledare Camilla Benckert, Orkla Foods Sverige
  • Fotograf: Caroline Tengen
  • Arbetsledare:

När Orkla Foods Sveriges huvudkontor skulle flytta till Malmös nya hamnområde Dockan var det viktigt att få med personalen på resan. Därför startades projektet ”Framtidens kontor”. En undersökning gjordes bland medarbetarna som visade på att en aktivitetsbaserad miljö var det som skulle passa verksamheten bäst.

Man valde att bygga på de rådande aktivitetsbaserade idéerna men ge dem en ny dimension. Den nya idén som präglar huvudkontoret handlar om hur byggnaden som helhet har strukturerats. Här har man valt att arbeta med fyra zoner i form av de fyra elementen – jord, eld, luft och vatten. Zonerna präglas av olika grader av koncentration och kreativitet. Resultatet blev ett genomarbetat helhetsgrepp för rum, väggar och golv.

Entrén går genom ett matställe av typen deli med namnet ”Vårt Kök”, tänkt att fungera som publik mötesplats, restaurang och butik.

Senab Interior fick fria händer att utifrån en kreativ brief ta fram passande inredning för de olika zonerna och elementen. Förslaget gällde möblering av samtliga 5000 kvadratmeter av det nya huvudkontoret.

De fyra elementen – jord, eld, luft och vatten var temat för inredningen.

Camilla Benckert, Orkla Foods