Skip to content
Alla bilder

Kund

Roche

  • Uppdragsgivare Roche
  • Arkitekt Strategisk Arkitektur med Karin Gedda och Jacob Granat
  • Projektledare Veronica Waerner, Senab
  • Fotograf: Jason Strong
  • Arbetsledare: Alexander Carter, Srdjan Marjanovic & Jesper Sandberg

Bakgrund
Roche är världens tredje största läkemedelsföretag med över 90 000 medarbetare i 150 länder. Förändringen gjordes med ett uttalat syfte att organisationen skulle bli digital och pappersfri. Med många patent och sekretessbelagda handlingar bedömdes det som säkrare.

Utmaning
Samtliga tre svenska Rochebolag, som huserat på två olika adresser i Stockholm, skulle flytta till en och samma byggnad. Den största förändringen var inte den geografiska flytten, utan att drygt 200 medarbetare skulle börja arbeta i ett verksamhetsbaserat kontor.
De flesta medarbetarna var positiva till förändringen, dock fanns det även dem som kände oro. Oron togs på allvar och arbetet underlättades av att flytten planerades i två år och förberedelserna för det nya arbetssättet började 1,5 år i förväg.

Lösning
Förändringsresan utgick från medarbetarnas behov av en trivsam och harmonisk miljö. Man började med att informera alla medarbetare om vad ett aktivitetsbaserat arbetssätt innebär. Detta gjordes i form av inspirationsföreläsningar och studiebesök för att göra sig mer familjära med det nya arbetssättet. Det genomfördes medarbetarenkäter och en analys av arbetsplatsbeläggningen.
Med hjälp av arkitekten gjordes en zonindelning i det öppna kontorslandskapet för låg-, medium- och högfokuserat arbete, som indikerar hur tyst det skulle vara i omgivningen.

Då Roche la mycket tyngt på hållbarhet är detta en tanke som har legat med hela vägen. Senab stöttade kunden under hela förändringsresan. Vi blev deras kunskapspartner och produktspecialister genom att hjälpa kunden att konkurrensutsätta produkter. Vi gick ut brett på marknaden med anbudsunderlag för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga pris allt i samråd med arkitekt. Allt för att vi skulle hålla budget mot kund.
Vi var en samarbetspartner genom hela projektet och Senab både levererade och monterade ihop möblerna. Nu står vi för eftermarknaden hos Roche.

Senab var med som en partner under större delen av vårt flyttprojekt. Den expertis och rutin som Senab bidrog med i processen var klart en stor del av den framgångsrika utkomsten. Ansvarig projektledare Veronica Waerner koordinerade professionellt alla inblandade aktörer och inredde vårt nya kontor helt i enlighet med vår vision, arkitektens ritningar och dessutom inom ramen för budget. Vi hade ett tätt samarbete där vi kände oss delaktiga, välinformerade och alldeles trygga. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Senab.”

Elin Holmgren, HR Roche