Skip to content
Alla bilder

Kund

Senab Stockholm

  • Uppdragsgivare Senab
  • Arkitekt
  • Projektledare Senab
  • Fotograf: Jason Strong
  • Arbetsledare: Malin Grönvall & Alexander Carter

Bakgrund

Genom åren har Senab hjälpt åtskilliga företag att förändra sina arbetssätt inför om- eller nybyggnad av kontor. Allt vi gör utgår från människan. Genom förståelse för verksamheten försöker vi hitta dynamiken mellan produktivitet, identitet, attraktionskraft och välbefinnande.

Nu var det dags för Senab att renovera sitt eget huvudkontor på Regeringsgatan, mitt i centrala Stockholm. Lokalen skulle få en helt ny disposition och inredning.
Projektet startade i slutet av 2016 och inflyttningen skedde i oktober 2018. Förändringsprocessens alla punkter har funnits med – från förstudie till zonindelning och workshops kring teknikstöd, ledarskap i förändring, insikt i hur man arbetar i zoner samt överenskommelser för att skapa en trivsam och hållbar arbetsmiljö.

Utmaning

Utmaningen med projektet var byggtiden på knappt fyra månader där många synpunkter och resultat som framkom under förstudierna skulle inkluderas. Under tiden var Senabs medarbetare utan arbetsplats, här delar de med sig om sina tankar och funderingar att arbeta utan kontor.

Målet med det nya kontoret var att skapa framtidens mötesplats där man kan hämta inspiration och uppleva Senabs breda erbjudande.

Lösning

Förstudie & förändringsledning: Tomas Götesson, Sanna Helgesson, Johan Selberg & Mette Bungerfedt
Byggprojektledning: Jeanette Brohäll
Inredning: Lisa Sandvik & Nicole Nörgaard

Skapandet av Senabs nya mötesplats för stora idéer inleddes med en djupgående förstudie. Medarbetarna har inkluderats löpande i processen för att dra nytta av våra interna kunskaper och erfarenheter.

Resultatet blir ett verksamhetsbaserat kontor som är anpassat för Senabs verksamhet och arbetssätt. Det fungerar lika väl som en mötesplats så som ett traditionellt kontor och ett showroom. Lokalen är indelad i olika aktivitetszoner – en blandning mellan fasta arbetsplatser och arbetszoner. Större och mindre tysta zoner för koncentrerat arbete, kreativa zoner för samarbete, mindre bås för telefonsamtal och yttersta avskildhet samt många platser för möten, såväl för stora dragningar som för enskilda samtal. Och framförallt för spontana sammanträffanden.

Precis som på de flesta verksamhetsbaserade kontor har medarbetarna personlig förvaring i ett låsbart skåp och en väska där man kan bära med sig det material som behövs. En del av de olika faciliteterna i den flexibla miljön är bokningsbara, andra går att nyttja närsomhelst.

Intill entrén med skyltfönster ut mot den välbesökta Regeringsgatan finns en yta där de olika leverantörerna – en i taget – har möjlighet att visa produkter under en begränsad period.

___________________________________________________________________

Läs mer om förändringsprocessen här

 

Vi vill föregå med gott exempel och skapa en riktigt bra arbetsplats. Därför har vi inkluderat våra medarbetare löpande i processen och dragit nytta av vår kunskap och erfarenhet av vad som fungerar bra och inte på kontor i dag.

Jeanette Brohäll, Senabs byggprojektledare