Skip to content
Alla bilder

Kund

Swedbank Sundbyberg

  • Uppdragsgivare Swedbank
  • Arkitekt Tengbom
  • Projektledare Lars Svanström, Senab. Elisabeth Hamrén, Swedbank.
  • Fotograf: Björn Lofterud
  • Arbetsledare: Alexander Carter & Srdjan Marjanovic

Senab Interior har levererat all inredning till Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. Uppdraget har inneburit att vi medverkat i framtagandet av samtliga produkter i samråd med Tengbom arkitekter och Swedbanks egna projektgrupp. I samband med detta har vi säkerställt alla produktkrav på hållbarhet som Swedbank haft. Senab har även ansvarat för inredningsbudgeten, upphandling av produkter (partnering), inköp, samt samordning av logistik och montage.

Hela processen har skett i bästa samförstånd mellan Senab, beställare och arkitekt där de olika kompetenser som finns mellan parterna nyttjats på bästa sätt.

- Det här uppdraget har flyttat fram positionerna för hur vi som möbelleverantör arbetar.

Lars Svanström, projektledare Senab Interior.