Skip to content
Alla bilder

Kund

Unit4

  • Uppdragsgivare Unit4
  • Arkitekt Charlotta Holmgren - Strategisk Arkitektur
  • Projektledare Peter Edholm - Unit4, Alessia Chiappini-Flodén & Hans Jönsson - JLL
  • Fotograf: Jason Strong
  • Arbetsledare: Mathias Gunnarsson
Bakgrund

Unit4, den ledande affärssystemsleverantören, flyttade ursprungligen in i kontorshuset i Solna för 15 år sedan, till 4800 kvadratmeter fördelade på fem våningsplan. Under åren som gått har kontorsytorna växt i takt med att antalet medarbetare blivit fler. Som störst till 6800 kvadratmeter på åtta plan. Men nu är de tillbaka till ursprungsytan, trots att de blivit betydligt fler. Det är idag drygt 300 som arbetar här, ändå är kontoret aldrig fullbelagt. Före förändringen upplevdes ofta kontoret som ödsligt, då det kanske bara fanns fem personer i ett stort rum med 50 arbetsplatser.

Utmaning

Unit4 behövde skapa ett nytt svenskt huvudkontor som passade verksamheten bättre. En arbetsplats som underlättar kontakter medarbetarna emellan och som stimulerar kreativitet.

Inför förändringen fick inredningsarkitekten Charlotta Holmgren på Strategisk Arkitektur, projektledningsföretaget JLL och Senab tre ledord av Unit4 – uppkopplad, avkopplad och sammankopplad.

Lösning

Senab fick uppdraget att ta fram inredning till alla arbetsplatser plus lounger, mötesrum, utbildnings- lokaler och matsal i en upphandling. Enligt kunden var det Senabs kompletta erbjudande och omtalade tillförlitlighet som avgjorde valet.

Senab säkerställde att arkitektens val av produkter matchade den nivå som kunden efterfrågade gällande pris, funktion och kvalitet. Senab bistod också projektledningsföretaget JLL med löpande rapportering gällande budget och tidsplan.

På Unit4:s nya huvudkontor har man lyckats leva upp till ledorden uppkopplad, avkopplad och sammankopplad. Här andas inredningen modernt flexibelt kunskapsföretag.

Det nya kontoret är aktivitetsbaserat. De allra flesta, utom vissa ”innesittande” funktioner, har flexibla platser i öppet landskap. Mötesrummen har också förändrats och blivit fler, framförallt finns fler små mötesrum.

Resultatet överträffade medarbetarnas högt ställda förväntningar. Ofta fälls spontana positiva kommentarer om inredningen bland medarbetarna, och det är ett bra betyg! I Unit4:s bransch är det konkurrens om den bästa kompetensen och företaget vill självklart att medarbetare ska trivas och stanna på företaget.

Vi är glada över att vårt nya kontor uppfyller vår vision och stämmer överens med vårt varumärke som modernt och flexibelt kunskapsföretag. Och det allra viktigaste är att medarbetarna nu har fått en kreativ miljö som underlättar samarbete!

Peter Edholm, projektledare Unit4