Skip to content
Alla bilder

Kund

Wistrand advokatbyrå

  • Uppdragsgivare Wistrand advokatbyrå
  • Arkitekt johanna wedholm-klemt, sweco architects
  • Projektledare Ola Göransson, Senab Interior
  • Fotograf: Johan Persson
  • Arbetsledare:

När Wistrand advokatbyrå skulle flytta från sina lokaler i
Malmö innerstan, ut till det expansiva Hyllie, behövdes en
helt ny inredning i de nya lokalerna. I tätt samarbete med
arkitekten har vi löst utmaningar som uppkommit under
projektets gång och nått fram till en elegant och modern
inredning.

Det har varit roligt och givande att jobba nära arkitekten i detta projekt för att nå rätt resultat.

Ola Göransson, projektledare Senab Interior