Skip to content
Alla bilder

Kund

Idrottens Hus

  • Uppdragsgivare Riksidrottsförbundet
  • Arkitekt Lotta Löfgren – Ljusrum
  • Projektledare Per Elvin – Nomad Projekt, Mats Flodin – Senab Hospitality
  • Fotograf: Jason Strong
  • Arbetsledare: Mathias Gunnarsson

Strax innan jul 2015 flyttade Riksidrottsförbundet tillsammans med flertalet specialidrottsförbund in i nya lokaler, kallade Idrottens Hus, vid Skanstull i Stockholm.

Tanken bakom nya Idrottens Hus var att idrotten skulle avspeglas i lokalen, det ska synas att det handlar om idrott och sport. Detta med hjälp av färg, rörelse, form och mönster. Lekfullt men inte en lekstuga, med glimten i ögat ska man kunna se vad det handlar om. Rörelse innebär också att det är flexibelt och går att stuva om.

Riksidrottsförbundet och förbunden har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån; Allas rätt att vara med, Rent spel, Glädje och gemenskap samt Demokrati och delaktighet. Detta speglas i mångfalden bland möbler och färger som är ett genomgående tema i den nya lokalen.

Projektet Idrottens Hus omfattar cirka 250 arbetsplatser samt specialsnickerier och miljömöbler. Senabs uppdrag som inredningsentreprenör omfattade flera delområden: inredning, specialsnickerier, gardiner och mattor samt belysning. Senab budgeterade för dessa olika områden samt handlade upp underleverantörer.

Senab bildade tillsammans med projektledaren Nomad och arkitekt Lotta Löfgren ett framgångsrikt team där samarbetet flöt mycket smidigt.

I Idrottens Hus hittar men en hel del roliga detaljer såsom en domarstol för möten ”på hög höjd”, soffor som liknar fotbollsmål och arenan med sin läktare. Läktaren används för olika föreläsningar, samt att titta på sportevenemang tillsammans! Den röda trappan med sin unika belysning är hjärtat i byggnaden och kallas Aortan. Den binder samman våningarna och de olika förbunden, som tillsammans står på en stark gemensam grund.

Tanken bakom nya Idrottens Hus var att idrotten skulle avspeglas i lokalen, det ska synas att det handlar om idrott och sport.

Lotta Löfgren, arkitekt Ljusrum