Skip to content
Alla bilder

Kund

Lunds kommunhus – Kristallen

  • Uppdragsgivare Lunds kommun
  • Arkitekt Åsa Haremst & Maeva Chardon - White arkitekter
  • Projektledare Britt Steiner - Lunds kommun, Daniel Stridh & Ola Göransson - Senab
  • Fotograf: Johan Persson
  • Arbetsledare:

I april 2014 invigdes det nya kommunhuset Kristallen i Lund med en ceremoni för de 500 medarbetare som sedan flyttade in i maj månad. Kristallen rymmer flera av kommunens förvaltningar med sina totalt 500 arbetsplatser på ca 11 000 kvadratmeter kontorsyta. Byggnaden har en ambitiös miljöprofil med miljöriktiga material och ett avancerat energikoncept. Kreativa lösningar möjliggör att ytan utnyttjas på ett effektivt och flexibelt sätt.

Senab agerade inredningsleverantör och i nära samarbete med arkitekt och kund levererade vi möbler enligt Lund kommuns önskemål. Genom val av möbler, färger, material och belysning strävade de efter att skapa ett välkomnande kommunhus och en trevlig miljö både för anställda och besökare. ”Man vara stolt över att jobba i Kristallen och bli glad av att besöka Kristallen.”

Senab Interior levererade kontorsmöbler, konferensrums- och restaurangmöbler samt möbler till allmänna ytor. Detta är det enskilt största projekt som affärsområdet Senab Syd har levererat. Förutom själva möbelleveransen skötte Senab även logistik och montering.

Projektet var en stor logistisk utmaning som vår monterings- och projektledare hanterade på bästa sätt. Inredningen levererades inom utsatt tid till kund och våra montörer hade även en stor del i de anpassningar och speciallösningar som gjordes för att alla bitar skulle falla på plats hos kunden.