Skip to content
Alla bilder

Kund

Octapharma

  • Uppdragsgivare Octapharma
  • Arkitekt Helena Johansson & Berit Vinningland, Tema arkitekter
  • Projektledare Malin Bernedotter – Hifab, Christina Ljosåk – senab
  • Fotograf: Bara Bild
  • Arbetsledare: Malin Grönvall & Andreas Hummelgård
Bakgrund

Octapharma, en av de största aktörerna på den internationella marknaden för proteinbaserade läkemedel, avsåg att fördubbla sin produktionskapacitet. Därför var det nödvändigt att bygga om samt utöka andelen labb för att möta upp mot de nya kapacitetsnivåerna. Samtidigt skedde en effektivisering av återstående kontorsytor och med anledning av detta behövde ny inredning för arbetsplatser och övriga kontorsytor tas fram.

Utmaning

För Octapharma var tiden den mest kritiska. Tack vare en god dialog och ett bra samarbete mellan Hifab Lokalplanering och Senab höll vi tidsplanerna och kunde därmed även hålla kundens budget.

Resultat

Senab har levererat den totala inredningen bestående av arbetsplatser, caféytor, konferensrum och telefonrum. Senab har under hela projektet bistått arkitekt med produktval och haft totalansvar över logistiksamordning, transport, montering och utplacering av inredning, allt enligt Hifabs projektledning.