Skip to content
Alla bilder

Kund

Volvo Cars

  • Uppdragsgivare Volvo Cars
  • Arkitekt Inside by Wingårdhs
  • Projektledare Annika Säfdal, Senab
  • Fotograf: Traian Cimpeanu
  • Arbetsledare:

Senab har haft ett tätt samarbete med Volvo Cars ända sedan 2001. Vi levererar inredning till samtliga Volvos anläggningar i Sverige och Belgien.

I januari 2014 invigdes de första aktivitetsbaserade landskapen i Volvos byggnad VAK i Göteborg. Inredningsarkitekterna på Inside by Wingårdhs har tagit fram konceptet, eller de så kallade guidelinesen, för alla typer av kontorsmiljöer hos Volvo. Allt från olika sorters arbetsplatser till konferensrum och pentry. Inredningen till totalt sex landskap har levererats av Senab än så länge.

Innan inredningsarbetet för det nya kontoret satte igång gjordes noggranna analyser där ledningen och medarbetarna ombads reflektera över hur de arbetar idag och hur de vill jobba i framtiden. Även skyddsombud och ergonomer var delaktiga i förändringsprocessen.

Att få arbeta med ett så stort och dynamiskt företag som Volvo är oerhört spännande och utvecklande. Volvo satsar verkligen på sina framtida kontor och vi hjälper till att ta fram kompletta inredningar till samtliga typer av kontorsmiljöer.

Annika Säfdal, projektledare Senab