Skip to content
Alla bilder

Kund

Volvo Cars Academy

  • Uppdragsgivare Volvo Cars
  • Arkitekt Kanozi Arkitekter
  • Projektledare Annika Säfdal, Senab
  • Fotograf: Bert Leandersson
  • Arbetsledare:

Volvo Cars Academy och Volvo Cars Canteen invigdes under hösten 2016. Den nya inredningen för Volvo Cars Academy och Volvo Cars Canteen tar avstamp i inredningskonceptet för VCC Workplace.

På Volvo Academy utbildas ledare inom företaget och inredningen skall spegla ett Volvo i framkant.

Matsalen Volvo Cars Canteen är indelad i fyra olika delar med egna karaktärer utformade utifrån funktioner med syftet att stödja företaget över hela dagen.